Készségfejlesztő coaching (Skill coaching)

Mi a coaching?

Coaching során egyénekkel dolgozunk, négyszemközt, bizalmi alapon. Szervezetek megbízása alapján a ’szponzor’ (valamelyik vezető vagy a HR osztály) kérésére segítünk egy-egy munkatársnak megerősödni a kért területeken (pl. önbizalom, készségfejlesztés, kommunikáció, vezetés, új pozíció betöltése, stb.) és eljuttatjuk a coacheet a kitűzött célhoz. Coaching felkéréseink gyakran egy tréning vagy nagyobb szervezeti fejlesztési folyamat során/után jönnek napvilágra, amikor fény derül valamilyen hiányosságra, melynek pótlásával az ügyfél (coachee) képes lesz hatékonyan közreműködni (inputok), elérve a belső szervezetfejlesztési/fejlődési célt.

Egyéni készségfejlesztés, coaching eszközökkel

Mikor érdemes ezt a módszertant alkalmazni?

skill_coaching_grow1

 • Ha szeretne egyéni figyelmet kapni és az Önnek kényelmes időbeosztás alapján fejlődni.
 • Ha a kommunikációs problémák mögött önismereti vonatkozások, személyes elakadások is lehetnek, így a személyre szabott legjobb megoldás megtalálása hozhat tartós eredményt;
 • Ha fontos a személyre szabott haladás, témaválasztás;
 • A felmerülő problémákat, helyzeteket mélyebb szinten kell megoldani: nem a tünetek kezelése az elsődleges cél, hanem a hosszú távú viselkedésváltozás, szemléletváltás;
 • A résztvevőnek munkája során olyan komplex helyzetekkel kell foglalkoznia, ami több készség fejlesztését is érinti, mert az alapprobléma több más témával is összefügghet. Ebben az esetben az egy téma köré szervezett tréning nem nyújtana kellő támogatást; az egyéni fejlesztés során azonban van lehetőség ezekkel is foglalkozni.

A készségfejlesztés – ‘skill coaching’ – lehetséges témái

Kommunikáció:

 • Az asszertivitás bemutatása, az önérvényesítő magatartás elsajátítása > hogyan tudom saját érdekeimet képviselni mások megbántása nélkül?
 • Asszertív-passzív-agresszív viselkedésmódok bemutatása, stílusok felismerése > hatékony együttműködés másokkal, hogy személyes és szakmai sikerei ’kéz a kézben járjanak’
 • Tranzakció-analízis: a szülő-én, felnőtt-én és gyerek-én jellemzői és felismerése a kommunikációban » a játszmák feismerésével kikerülhetünk bizonyos kapcsolati csapdákat és kevesebb konfliktussal érhetjük el céljainkat.
 • A hatékony kommunikáció alapjai:
 • a négylépéses asszertív „én-üzenet”;
 • a „Te-üzenet” átfordítása;
 • empátia és értő figyelem;
 • a professzionális meghallgatás módszere;
 • hogyan tudok ‘megnyitni’ másokat: közléssorompók felismerése

Problémamegoldás:

 • Problémamegoldás és a problémagazda felismerése, megfelelő viselkedés kialakítása > a Probléma-négyszög megértésével könnyebben lehet meglátni, hogy melyik helyzetben mi a helyes hozzáállás

Konfliktuskezelés, konfliktushelyzetek okai:

 • Konfliktuskezelési stratégiák és használatuk
 • A vita, a hozzáértő véleménycsere szabályai
 • A manipulációs csapdák elkerülésének eszközei
 • Az elutasítás elfogadható közlésmódjai
 • Személyiségtipológia használata az együttműködésben és kommunikációban

Csapathelyzetek:

 • Csapatok alakulásának szakaszai
 • Belbin-csapatszerepek
 • Hatókör elmélet – mire van ráhatásom?

Egyéb témakörök:

 • Szereplés mások előtt > Prezentációs készségek fejlesztése
 • Hogyan ismerhetem fel saját magam hozzáadott értékét belső (kollégák, főnök) és külső (ügyfelek) célcsoportjaim számára? A Business Model You módszer alkalmazása
 • Karrierválasztás > mi az én igazi erősségem, hol lenne a valódi helyem, ahol maximalizálhatom készségeimből, képességeimből és személyiségjegyeimből fakadó erősségeimet?

Hogyan képzeljem el a coaching folyamatot?

A coaching ülések általában 1.5 óra hosszúságúak és 5-10 alkalom után várható pozitív változás. Az üléseken a témát az ügyfél (coachee) ‘hozza’, és a coach segíti az ügyfél által meghatározott cél elérését, az ‘úton maradást’, az értelmes keretek meghatározását, ill. természetesen a coach feladata konkrét, az ülés során végzett helyzetgyakorlatok, valamint ‘házi feladatok’ kialakítása is.