Rendszergondolkodás tréning

A rendszergondolkodás az egész meglátásának tudománya. Összefüggések feltárásnak keretrendszere, mely segít látni a változások mintázatait a statikus pillanatfelvételek helyett. Egy sor általános alapelvre épül, melyet a 21. század folyamán folyamatosan finomítottak a fizika-, társadalom-, mérnök- és menedzsment tudományok területéről. Az utóbbi harminc évben ezeket az eszközöket azért alkalmazták, hogy megértsék a vállalati, városi, regionális, gazdasági, politikai, ökológia és akár pszichológiai rendszerek széles körét. És a rendszergondolkodáshoz érzékenység kell – hogy felismerjük azokat a finom összefüggéseket, melyek az élő rendszerek sajátos jellegét adják. – Peter Senge

Kiknek ajánljuk a rendszergondolkodás tréninget?

 • Ha úgy látja, hogy munkatársai a problémákat, döntési helyzeteket felületesen, csak a látható szimptómák szintjén látják ill. kezelik.
 • Ha szeretné, hogy kollégái képesek legyenek mélyebb megértést kialakítani a napi üzletmenet és kihívások mélyebb összefüggéseivel kapcsolatban.
 • Ha azt tapasztalja, hogy munkatársai nem tudják milyen eszközök, eljárások segítségével „nézzenek a problémák mélyére”
 • Ha szeretné, hogy megoldásaik valóban kritikus pontokon adnak értéket, ezáltal hosszú távon szolgálják saját, vagy ügyfeleik érdekeit.
 • Ha úgy látja, hogy kihívást jelent összefüggésekben, kapcsolatokban gondolkodni.

A rendszergondolkodás tréning célja:

systems_thinkingA GROW rendszergondolkodás tréningje túllép a szemlélet bemutatásán és egy konkrét modellhez kapcsolva öt alapvető rendszergondolkodáshoz kötődő készséget fejleszt. Az elsajátított ismeretek jól kapcsolhatók más – gondolkodáshoz, perspektíva-átalakításhoz kötődő – programokhoz. Képessé teszi a résztvevőket arra, hogy komplex helyzetek és bonyolult események mögött felfedezzék a rejtett – ám meghatározó – ok-okozati kapcsolatokat és mintázatokat.

A program a rendszergondolkodás egy konkrét modelljére alapozva épít praktikus készségeket melyek akár önmagukban, akár együttesen is alkalmazhatók:

 • Mintázat-felismerés: melyek azok az időbeli dinamikák melyek segítségével a lehető legjobban le lehet írni az adott helyzetet? Miként lehet hatékonyan megragadni egy helyzetet?
 • Oksági perspektívák: milyen felelősséget tulajdoníthatunk a vizsgálni kívánt rendszernek? Mekkora lehet saját hatása a rendszernek?
 • Meglátni a fától az erdőt: milyen mélységben érdemes feltérképezni az eseményeket?
 • Együttjárások vs. oksági kapcsolatok: különbségek és összekötő kapcsok az események hálózatában.
 • Hurkokban gondolkodni: miként lehet összekapcsolni az események kiinduló és végpontjait? Miként lehet az önfenntartó szimptómák nyomára bukkanni?

A rendszergondolkodás tréning hatására a résztvevők:

 • Megértik a rendszergondolkodás alapvető fogalmait és kapcsolatát más gondolkodási területekkel.
 • Megismerik és képessé válnak alkalmazni a rendszergondolkodás 5 lépcsős modelljét.
 • Képessé válnak a döntési- és problémahelyzetek mélyebb szintű elemzésére, kezelhető oksági kapcsolatok feltárására.
 • Képesek lesznek vállalati tevékenységek széles skáláját – termékfejlesztéstől kezdve a változásmenedzsmentig – támogatni.