Stratégiai gondolkodás

„A stratéga legnagyobb ellenfele az óra. Az idő megzavar.. mindanyiunkat pusztán reflexekre és reakciókra redukál, taktikai játékossá tesz. Az érzelmek és az ösztönök elhomályosítják stratégiai nézőpontunkat, ha nincs kellő időnk a megfelelő elemzésre, értékelésre.” – Garri Kaszparov

Kiknek ajánljuk a Stratégiai gondolkodás tréninget?

strategiai_gondolkodas_trening_final

 • Ha azt tapasztalja, hogy a vállalati döntések csak a rövid távú nézőpontok mentén születnek, munkatársai „kevéssé gondolkodnak előre”.
 • Ha szeretné az operatív vezetésben dolgozó kollégák előrelépését támogatni, felkészíteni őket a stratégiai szemléletű szerepvállalásra.
 • Ha azt tapasztalja, hogy a munkatársak nincsenek felkészülve a tágabb perspektívában, lehetőségekben való gondolkodásra – ha szeretné munkatársi szinten növelni a hosszú távú gondolkodás alkalmazását.
 • Ha úgy tapasztalja, hogy munkatársai nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel, technikákkal a stratégiai szemléletű tervezés, gondolkodás megvalósításához, mindennapi alkalmazásához.
 • Ha kifejezetten a stratégia-tervezés folyamatába szeretné bevonni munkatársait és ehhez szeretne új eszközöket vagy alapvető ismereteket biztosítani számukra.

A stratégiai gondolkodás tréning célja:

A GROW stratégiai gondolkodás programja egyszerre szól a stratégiáról való gondolkodásról – helyzetelemzésről és opciók kidolgozásáról, valamint a stratégiai – hosszú távú szemlélet alkalmazásáról a mindennapokban. A program során az eszközök széles skálájára: társasjátékoktól kezdve az esettanulmányokig bezárólag építünk annak érdekében, hogy megerősítsük a stratégiai szemlélet alkalmazását a résztvevők mindennapjaiban.

A program két alapvető pillérre: a stratégiai – hosszú távú gondolkodásra és a stratégiáról való gondolkodásra – a stratégiai tervezés eszközeinek bemutatására épít. A program testreszabása során bármelyik terület kiemelt szerepet kaphat, így a program alkalmas lehet akár nem-vezető beosztású kollégák általános szemléletformálására, akár vezető státusú munkatársak eszköz-centrikus fejlesztésére.

A stratégiai gondolkodás tréning témái:

 • Rövid és hosszú távú gondolkodás háttere: tapasztalati és racionális gondolkodási mód.
 • A stratégiai gondolkodás modellje: rendszergondolkodás – reflexió – átkeretezés. Követeztetések és tapasztalati tanulás összefüggései.
 • Stratégiai gondolkodás és kreativitás: szcenárió tervezés alkalmazásai.
 • Stratégiáról gondolkodni: a stratégiai elemzés alapvető eszközei (pl.: SWOT, Ansoff-mátrix stb.)
 • Stratégia tervezési modellek: strukturalista és rekonstrukcionalista megközelítések: saját példák és esetek.

A stratégiai gondolkodás tréning hatására a résztvevők:

 • Megismerik a rövid- és a hosszú távú gondolkodás pszichológiai hátterét.
 • Elsajátítják a stratégiai gondolkodás egy iránymutató modelljét és praktikus betekintést kapnak a kapcsolódó készségek alkalmazásába.
 • Képessé válnak döntési-, problémamegoldási helyzetekben tudatosan építeni a stratégiai gondolkodás alapvető kérdéseire.
 • Megismerik az alapvető stratégia-tervezési megközelítéseket és képesek lesznek ezek alapvető alkalmazására.
 • Megismerik a stratégia-előkészítés során használható kiválasztott eszközöket és képessé válnak ezek alkalmazására.
 • Képessé válnak a stratégiai szemlélet tudatosabb alkalmazására mindennapi munkájuk során.

„Összekapcsolta a praktikus gyakorlatokat a vállalat valódi helyzetével.”
„Játékok és a gondolkodási torzítások áttekintése – érdekes volt saját korlátaimmal, rutinjaimmal szembesülni.”
„Az elmélet konkrét, és jól adaptálható volt a gyakorlatba.”