Üzleti stratégia és vízióalkotás

Tapasztalatunk alapján azon szervezetek képesek fenntarthatóan sikeresen működni, akiknél
- összhang van a stratégia kialakítása (tervezés) és kivitelezése (implementáció) között;
- megvan a megfelelő ’képesség’ a stratégia gyakorlatba ültetésére: a vezetők nem csak szavakban, de cselekedetben is jó példát mutatnak, miközben a középvezetői csapat nem passzív, hanem aktív menedzsere a folyamatoknak;
- folyamatos, tudatos kommunikáció zajlik a vezetők és a szervezet alkalmazottjai között;
- az alkalmazottak megfelelő motivációt éreznek a szervezeti stratégia megértése iránt, és emiatt bevonódnak a megfelelő lehetőségeknél és szinteken.

vision_deployment_growMódszereink:

 • Jövőkép és stratégia-alkotás (creation): jövőkép-alkotás, management alignment és együttműködésfejlesztés, személyes és szervezeti jövőkép, megvalósíthatóság-elemzés (szervezeti tervezés)
 • Stratégiai összhang biztosítása (alignment): kommunikációs workshopok a szervezeti egységeken belül és között
 • Stratégia lebontás (deployment): felkészítő tréningek, stratégia-lebontási folyamat tervezése, bevonás
 • Új! Start-up fejlesztés támogatás

Hogyan támogatjuk a vezetőket?

 • Tanácsadóként nem iparági szakértőként, hanem a folyamat szakértőiként látjuk szerepünket, ahol a fókusz egy erős, életképes, szervezetileg hatékonyan megvalósítható stratégia kidolgozásán és a vezetői csapat erősítésén van.
 • Lépésről lépésre 4-8 alkalmas workshop-sorozatban dolgozunk együtt felsővezetőkkel, ahol egyszerre dolgozunk támogató üzleti modellek, elemzési eszközök mentén az üzleti célokon, prioritásokon, ötleteken; valamint a közös munkát alapul véve a vezetői csapat együttműködésén, az egyéni célokon is.
 • Szervezetfejlesztési és változásmenedzsment tapasztatunkra alapozva abban támogatjuk a vezetői csapatot, hogy a kitűzött célok szervezeti hatás-elemzését, kockázatait és szükséges lépéseit be tudják építeni a hatékony megvalósításhoz.

A szervezeti sikertelenség három fő oka nemzetközi tanulmányok szerint:

 • nincs világos jövőkép és stratégia
 • a szervezet nem tudja megvalósítani, végrehajtani a stratégiát
 • a stratégia elhibázott

Milyen szervezeti problémákkal találkozunk leggyakrabban és milyen módszerekkel segítünk a megoldásban?

strategia_alkotas_grow_finalHelyzet:

 • Nincs szervezeti stratégia, ezért…a döntések aktuális hatalmi és politikai játszmák, érdekek mentén születnek, amiből  a szervezeti szereplők azt látják, hogy a célok, irányok, prioritások folyamatosan változnak

Megoldás: 

 • A vállalati stratégiák megvalósításának sikerességét már a jövőkép, a stratégiai célok, irányok kijelölésének folyamata is befolyásolja. Vezetőkkel, vezetői csapatokkal dolgozunk együtt abban, hogy olyan jövőképet és stratégiai célokat fogalmazzanak meg, amely mögé/elé a vezetői csapat valóban fel tud sorakozni; ahol összehangoltak és tiszták a funkcionális szerepek, van közös és egyéni jövőkép, amelyet a vezetői csapat képvisel a szervezet felé.

——————–

Helyzet: 

 • Silo mentalitás: a szervezetben az egyes funkciók, divíziók saját céljaik, célrendszereik, érdekeik mentén működnek és hiányzik az összhang, az együttműködés

Megoldás: 

 • Olyan szervezeti környezetben, ahol vannak funkcionális/ divizionális stratégiák, de ezek nem kapcsolódnak egymáshoz, workshopok keretében biztosítjuk, moderáljuk a szervezeti párbeszédet annak érdekében, hogy a prioritások összhangba kerüljenek

——————–

Helyzet: 

 • Van szervezeti stratégia, de a szervezet tagjai nem ismerik azt, nem értik a döntések hátterét, nem látják az irányt, ami felé a szervezetnek haladni kéne és végképp nem látják, hogy az ő szerepük, feladatuk  hogyan kapcsolódik bele a nagyobb egészbe

Megoldás: 

 • A stratégia megvalósítása az egész szervezetet mozgósító erő – illetve jó, ha az. Ehhez a kitűzött célokat operatív lépésekké, egyéni jövőképekké, motivációvá kell fordítani. Stratégia-lebontási folyamatban abban támogatjuk a szervezetet, vezetőket, hogy milyen lépésekben, milyen bevonással vezessék végig a stratégiai célok lebontását úgy, hogy annak eredményeként a szervezeti tagok értsék a célokat, magukénak tudják érezni azokat, és megtalálják saját kontribúcióikat e mentén

——————–

Helyzet: 

 • Van szervezeti stratégia, de a szervezet nem rendelkezik mérési eszközökkel, mutatókkal, ami alapján a menedzsment el tudná dönteni, hogy jó irányba, megfelelő ütemben haladnak-emeresi_rendszerek_kialakitasa_grow1

Megoldás:

 • A stratégia lebontásának fontos lépése egy mutatószám rendszer kialakítása, amely a legfontosabb szervezeti teljesítmény mutatókat tartalmazza. Ez mindig szervezetre szabott, ennek kialakítását, bevezetését módszertanilag támogatjuk, keretezzük.
 • A mutatószám rendszer kapcsán meg kell határozni, hogy ki felel értük, kiknek van ráhatása, ill, hogyan fogja azt mérni a szervezet. Ezen szervezeti szinteken értelmezett mutatószámokat aztán a Teljesítménymenedzsment rendszeren (TMR) keresztül kell lebontani egyéni célokká. Ezt a folyamatot is tanácsadóilag támogatjuk, a vezetőket felkészítjük.

——————–

 Helyzet

 • Vannak ugyan a szervezetre vonatkozó  KPI-ok, stratégiai mutatószámok, de nem világos, hogy milyen akciók, tevékenységek hatnak ezekre, a mutatószámok nincsenek lebontva és nem jelennek meg az egyéni vezetői célok között, pl. a TMR-ben
 • A TMR rendszerben szereplő célok, és mutatószámok nincsenek összhangban egymással,  egy vezető céljai és prioritásai nem találkoznak más vezetők céljaival és prioritásaival, így az erőfeszítések szétforgácsolódnak

Megoldás

 • A stratégia lebontás kapcsán a kommunikációnak is nagy szerepe van, ennek kell megteremteni a szervezeti párbeszédet. Tanácsadóként a szervezeti kommunikáció rendszerét is kialakítjuk az ügyféllel közösen, ill. tartalmilag is segítünk a kommunikációs anyagok elkészítésében.
 • Tapasztalataink szerint ez egy iteratív, több körös bevonási folyamat, ahol a „mozgósított erő” megsokszorozódik, és ahol a vezetők mellett kulcsemberek is a stratégia-megvalósítás élére állnak/állhatnak. A folyamatban kulcs-ember csapatot fejlesztünk ki arra, hogy a céllebontást egészen csoport / egyéni szintekig támogassák, illetve a megvalósítási ötleteket összeépítsék.

Kapcsolódó esettanulmányaink: